Pravidla a podmínky využívání našich služeb • Minicraft.czsaffers
Majitel

5380 postů
7561 reputace

IGN: saffers
Od saffers » přes 8 let

Pravidla a podmínky využívání našich služeb 

 

 

1. Všeobecná pravidla 

1.1 Hraním na serveru akceptuješ níže uvedená pravidla. Neznalost pravidel, podmínek a ustanovení neomlouvá. 

1.2 Na serveru a službách provozovaných k serveru (Discord, Fórum, TS apod.) je přísně zakázáno umísťování reklamy na cokoliv, co nijak nesouvisí se serverem. Do této kategorie spadá i například sdílení profilů na sociálních sítích se záminkou pořádání náboru nebo jiné akce na jiném serveru.

1.3 Pokud nějaký hráč porušil herní pravidla nebo se jinak provinil, může být zveřejněna jeho herní historie (chat, stavby apod.). 

1.4 Pravidla se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění. 

1.5 Je přísně zakázáno používat herní nick nebo skin podobný, jako mají členové Admin Teamu, YouTubeři nebo jakékoli známé osobnosti. Výjimku při využití stejného skinu tvoří souhlas s jeho vlastníkem nebo tvůrcem.

1.6 Na službách provozovaných k hernímu serveru je povoleno používat pouze stejné nebo podobné nicky, jako ve hře. Je také zakázáno vydávat se za někoho jiného. 

1.7 Je zakázáno neslušné, rasistické, nacistické, diskriminující nebo jinak neestetické vyjadřování a to jakýmkoli způsobem včetně herního nicku či staveb. Vulgarita je považována za vulgaritu i při jejím zacenzurování. V soukromých zprávách nemusí být trestná v případě, že není mířená na určitou osobu nebo skupinu. U nerozhodných staveb rozhoduje vedení serveru.

1.8 Všechna data jsou majetkem serveru. V případě jejich ztráty nebo poškození hráči ztrácejí právo na náhradu škody. Náhrada se týká pouze prostředků nakoupených za reálné peníze. 

1.9 Žádný člen Admin Teamu ani hráč nemá právo po někom chtít přihlašovací údaje k serveru. Vydání jakýchkoli údajů každý provádí na vlastní riziko ztráty herního účtu nebo herních prostředků. V případě, kdy máme podezření na "ukradený" účet, dovolujeme si účet zablokovat do doby, kdy se prokáže původní vlastník účtu.

1.10 Každý je povinen používat dostatečně silné heslo. V případě ztráty jste za to zodpovědní pouze Vy. 

1.11 O typu a délce trestů rozhoduje Admin Team. Reklamace je možné provádět na oficiálním fóru v příslušné sekci. Trestem může být upozornění v chatu, blokace chatu nebo připojení na server, odebrání itemů v inventáři, odebrání finančních prostředků ve hře, propadnutí stavby. Případně se může jednat o jiný, o kterém rozhodne vedení serveru nebo kombinace uvedených možností.

1.12 Jako důkazní materiály se používají nezfalšované screenshoty (snímky obrazovky) nebo videa. Svědka nelze brát jako důkazní materiál. 

1.13 Pokud někdo nalezne nějakou chybu nebo bug, je povinen ho neprodleně nahlásit. V případě zneužívání chyby nebo bugu může být udělen trvalý ban na herní účet. 

1.14 Je zakázáno spamovat reporty a dotazy nebo je využívat k čemukoli jinému, než jsou určeny. 

1.15 Urážky typu "Loser", "Noob", "Kid", "Ezz", "Nebreč" apod. nejsou povolené při jejich nadměrném využívání (častěji než 3× za sebou v krátkém časovém rozmezí).

1.16  Je zakázáno obviňovat hráče z využívání cheatů nebo nepovolených módů, pokud k tomu hráč nemá nějaký důkaz. Pro nahlašování hráčů neslouží chat, ale report systém pomocí příkazu /report.

1.17 Je přísně zakázáno používání jakýchkoli úprav klienta, hackůcheatů, módů nebo resource packů, které nějak ovlivňují požitek ze hry nebo dělají práci za hráče. Do této sekce patří také různé autoclickerydoubleclickery, makra či změna ovládání hry. Povolené modifikace jsou: Shaders modOptifine, Litemod, Rei's minimap, ArmorStatus, Damage Indicator, 5zig, Smooth font, TMI, Macro keybind mod a běžné resource packy (kromě X-Ray RP apod.).

1.18 Admin tým má právo vyzvat hráče k ukončení jakékoli činnosti, jenž porušuje pravidla serveru. Hráč je povinen výzvu uposlechnout.

1.19 Hráč může být na serveru afk pouze za předpokladu, že se nějakým způsobem nesnaží obejít ochranu serveru proti takovým dlouhodobým činěním (různé antiafk kolotoče, skákání na místě apod.). 

1.20 Je zakázáno porušování dohod mezi hráči, jako například prodej itemů či staveb, sliby výher, výměnu herních prostředků a podobné dohody. Komunikace mezi hráči musí probíhat skrze prostředků poskytovaných serverem (např. chat), aby v případě sporu mohla být prověřena.

1.21 Je povoleno psát pouze těmito jazyky: čeština, slovenština a angličtina. Psaní jakýmkoli jiným jazykem bude automaticky bráno jako spam. Emotikony jsou povolené.

1.22 Je zakázáno hrát za 2 účty současně (nebo se domluvit s kamarádem) pro získání nějakých výhod ať už v minihře, neoprávněné vydělávání herní měny například zabíjením, opakované přenechání statusu výherce, stáním u farmy pouze jedním účtem, obcházením limitů vázaných na herní nick apod.

1.23 Je zakázáno úmyslně nabádat ostatní hráče k tomu, aby využili příkaz nebo akci, který jim může uškodit bez předchozího upozornění (vymazání inventáře, smazání residence, ukončení hry aj.).

1.24 Je zakázáno jakkoli porušovat zákony nebo Ústavu České nebo Slovenské republiky. V případě takového konání budeme kontaktovat příslušné správní orgány.

1.25 Je zakázáno úmyslně okrádat hráče o herní měnu, předměty, hráčské hlavy a jiné.

1.26 Je zakázáno jakýmkoliv způsobem pomáhat hráči při porušování pravidel, když se tak stane, hráč bude potrestán také.

1.27 Je zakázáno zasílat do chatu zprávy, které mohou použitými barvami, stylem nebo textem v ostatních hráčích vyvolat pocit, že pocházejí od nějakého hráče nebo že jde o stavové hlášky serveru.


E-mail     Facebook     Twitter     Instagram     YouTube     Zprávasaffers
Majitel

5380 postů
7561 reputace

IGN: saffers
Od saffers » přes 8 let

2. Pravidla miniher 

2.1 Základní pravidla miniher 

2.1.1 V minihrách platí všeobecná pravidla. 

2.1.2 V minihrách, které to umožňují je zakázáno měnit tým za účelem poškozování nějakého týmu. 

2.1.3 Je zakázáno jakékoli sabotování hráčů v týmových minihrách (podkopávání apod.). 

2.1.4 Je zakázáno být připojený v minihře a nehrát nebo se schovávat, pokud to nepatří k běžnému systému hraní dané minihry. 

2.1.5 Pravidla týkající se týmování jsou vypsány u jednotlivých miniher. 

2.1.6 Spectatoři mohou radit hráčům v průběhu hry. 

2.1.7 V minihrách, kde je to možné je přísně zakázáno střílet z No-PvP zóny. 

2.1.8 V minihrách je zakázáno se opakovaně domlouvat na zabití nebo odpojení z arény pro zlepšení statistik jednoho hráče.

2.2 Pravidla minihry Dropper 

2.2.1 V minihře platí všeobecná pravidla a základní pravidla miniher.

2.2.2 Je zakázáno dokončování map jakýmkoli obcházením nebo jiným stylem, než je pro Dropper typické. 

2.3 Pravidla minihry Parkour 

2.3.1 V minihře platí všeobecná pravidla a základní pravidla miniher. 

2.3.2 Je zakázáno mapy obcházet nebo jinak dokončovat, než to bylo určeno. 

2.4 Pravidla minihry Retro SkyWars

2.4.1 V minihře platí všeobecná pravidla a základní pravidla miniher.

2.4.2 V minihře je zakázáno jakékoli týmování.

2.5 Pravidla minihry KitPvP 

2.5.1 V minihře platí všeobecná pravidla a základní pravidla miniher. 

2.5.2 V minihře je povoleno týmovat, tým může mít maximálně 2 členy. 

2.5.3 V minihře je přísně zakázán tzv. spawnkill. 

2.5.4 V minihře je přísně zakázáno se více než 1× odpojit při boji během 30 minut. 

2.6 Pravidla minihry Murder

2.6.1 V minihře platí všeobecná pravidla a základní pravidla miniher.

2.6.2 Je zakázáno jako nevinný úmyslně zabíjet další nevinné hráče.

2.6.3 Je zakázáno týmování mezi Vrahem, Detektivem a Nevinným.

2.6.4 Hráč, který je v roli sledovatele (spectatora) hry, tak má zakázáno sdělovat i naznačovat role jednotlivých hráčů v aréně.

2.7 Pravidla minihry SkyPvP

2.7.1 V minihře platí všeobecná pravidla a základní pravidla miniher.

2.7.2 V minihře je povoleno týmovat, tým může mít maximálně 2 členy. 

2.7.3 V minihře je přísně zakázán tzv. spawnkill. 

2.7.4 V minihře je povolené se odpojit v případě, že zrovna hráč bojuje s dalším hráčem pouze po uplynutí 8 sekund od posledního úderu. Pokud se hráč odpojí dříve, tak mu bude automaticky udělen dočasný ban.

2.7.5 V minihře je zakázáno úmyslné skákání do voidu více jak 3× za 5 minut za účelem vyhnutí se souboje s jiným hráčem.

2.8 Pravidla minihry Zombies

2.8.1 V minihře platí všeobecná pravidla a základní pravidla miniher.

2.9 Pravidla minihry ThePit

2.9.1 V minihře platí všeobecná pravidla a základní pravidla miniher.

2.9.2 V minihře je povoleno týmovat, tým může mít maximálně 2 členy. 

2.9.3 V minihře je přísně zakázáno se více než 1× odpojit při boji během 30 minut. 


E-mail     Facebook     Twitter     Instagram     YouTube     Zprávasaffers
Majitel

5380 postů
7561 reputace

IGN: saffers
Od saffers » přes 8 let

3. Pravidla survival serverů

3.1 Základní pravidla survival serverů

3.1.1 V survivalu platí všeobecná pravidla 

3.1.2 Je přísně zakázáno griefovat nebo jinak úmyslně ničit přírodu a stavby ostatních hráčů i v případě, že přidal oprávnění ke stavbě dalšímu hráči ve své residenci.

3.1.3 Server nenese žádnou odpovědnost za změny způsobené přechodem na novější verzi Minecraftu.

3.1.4 Veřejné warpy a teleporty musejí být zabezpečeny proti zabíjení hráčů a nesmějí směřovat nikam, kde by se hráči mohli zabíjet, pokud to nebude již zmíněno ve výzvě k teleportu. 

3.1.5 Hráčské obchody (chestshopy) musejí být viditelné a ceny nesmějí být přemrštěné.  

3.1.6 Je povolené PvP, při zabití si hráči nejsou povinni itemy vracet, pokud na tom nejsou předem domluveni. 

3.1.7 Teamování v serverových PvP arénách je povolené pouze do 3 hráčů.

3.1.8 Je zakázáno se odpojovat při boji v serverových PvP arénách.

3.2.0 Pokud se hráči domluví na prodeji nebo výměně nějaké věci a jeden nezaplatí nebo danou věc nevydá, má poškozený právo na náhradu škody. Pro předcházení možných rizik doporučujeme používat trade systém (/trade). Pro ověření neúspěšného obchodu je nutné mít dostatečné důkazy. 

3.2.1 Je zakázáno vlastnit jakékoli itemy nebo určité množství itemů, které nelze získat hraním. 

3.2.2 Je přísně zakázán tzv. tpakill - zaslání žádosti o teleport a poté zabití hráče za účelem získání jeho itemů nebo vytvoření warpu, který má hráče zabít (výjimku tvoří tzv. PvP arény. U tohoto případu ale musí být hráč informován ještě před tím, než se do daného místa teleportuje - například zprávou v chatu) nebo jiné úmyslné poškození jiného hráče za účelem svého obohacení v případě, že mezi sebou nejsou domluveni.

3.2.3 Je zakázáno úmyslně ničit okolí cizí residence v rozmezí do 5 bloků od konce residence. V opačném případě se nesmí jednat o zásadní změnu vzhledu okolí.

3.2.4 Pokud si hráč nevytvoří residenci nebo nevyužije jinou automatickou ochranu staveb, tak server neručí za zachování ani pozdější obnovení těchto bloků.

3.2.5 Je možné využívat maximálně 10 spawnerů na chunk (oblast 16×16 bloků). V opačném případě budou bez náhrady smazány. 

3.2.6 Název nebo lore prodávaného itemu na serverovém tržišti (/market) nesmí obsahovat text vyzívající hráče k teleportu na warp, residenci nebo jiný propagační prvek. V opačném případě bude item bez náhrady smazán.  

3.2.7 Je zakázáno stavby nebo itemy jakýmkoli způsobem získané od nějakého hráče, který je vytvořil nebo postavil považovat za své dílo.

3.2.8 Je zakázáno pouze stát déle než 1 hodinu u farem, kde je automatizovaný systém na zabíjení mobů nebo sklízení surovin.

3.2.9 Je zakázáno zveřejňovat nevhodné, zbytečné, propagující, provokující nebo extrémně krátké ankety. Tato omezení zahrnují žádosti o finanční prostředky nebo pomoc administrátora, propagaci warpů, provokaci administrátorů a ankety, na které neexistuje odpověď typu "ano" nebo "ne" nebo neobsahují žádnou otázku.

3.3 Pravidla Survivalu a Technic Survivalu

3.3.1 Na Survivalu platí všeobecná pravidla a pravidla survival serverů.

3.3.2 Každý hráč je povinen si svou stavbu ochránit residencí. U nezabezpečených staveb a truhel hrozí jejich vykradení.

3.3.3 Je zakázáno pomocí tzv. "lava cast" rozsáhle ničit přírodu v mapě. Výjimkou tvoří vlastní residence hráče.

3.4 Pravidla Skyblocku a Oneblocku

3.4.1 Na Skyblocku platí všeobecná pravidla a pravidla survival serverů.

3.4.2 V PvP aréně je zakázáno využívání létání a nesmrtelnosti.

3.4.3 Hráč má zakázáno dlouhodobě (více než 1 den) vystupovat jako součást týmu na více ostrovech současně pro obohacení sebe nebo jiného hráče v případě, že činnost nebo aktivita vlastníka ostrova je minoritní oproti ostatním.

3.5 Pravidla Castaway

3.5.1 Na Castaway platí všeobecná pravidla a pravidla survival serverů.

3.5.1 V PvP aréně je zakázáno týmování s dalšími hráči.


E-mail     Facebook     Twitter     Instagram     YouTube     Zprávasaffers
Majitel

5380 postů
7561 reputace

IGN: saffers
Od saffers » přes 8 let

4. Pravidla PvP serveru 

4.1 Na PvP serveru platí všeobecná pravidla 

4.2 V dolech je zakázáno úmyslně podkopávat ostatní hráče. 

4.3 Pokud se hráči nedomluví na vrácení itemů v případě zabití, nemusí si itemy vracet. 

4.4 Doly se doplňují automaticky po určitém čase. Pokud ale jsou vytěženy dříve, každý hráč je může doplnit za coiny. 

4.5 Na parcelách je zabíjení povolené, každý vlastník parcely ale může na svých parcelách PvP zakázat.

4.6 Týmování je povoleno maximálně o 2 hráčích.

4.7 Je zakázáno se odpojit i v případě, že zrovna hráč bojuje s dalším hráčem.

4.8 Je přísně zakázán tzv. tpakill - zaslání žádosti o teleport a poté zabití hráče za účelem získání jeho itemů nebo vytvoření warpu, který má hráče zabít (výjimku tvoří tzv. PvP arény. U tohoto případu ale musí být hráč informován ještě před tím, než se do daného místa teleportuje - například zprávou v chatu).


E-mail     Facebook     Twitter     Instagram     YouTube     Zprávasaffers
Majitel

5380 postů
7561 reputace

IGN: saffers
Od saffers » přes 8 let

5. Pravidla Creative serverů 

5.1 Základní pravidla Creative serverů 

5.1.1 Na Creative  serverech platí všeobecná pravidla. 

5.1.2 Na Creative serverech je zakázáno vlastnit enchantované itemy nebo lektvary, které nelze nalézt v klasickém creative inventáři. 

5.1.3 Na Creative serverech je přísně zakázáno házet po ostatních hráčích jakékoli lektvary nebo jiné házitelné předměty, pokud daný hráč k tomu neudělil souhlas (například připojením do hry, která to vyžaduje).

5.1.4 Je přísně zakázáno ničit cizí stavby i za předpokladu, že ti vlastník přidá oprávnění k parcele. Nejsme ale povinni škodu na stavbě nahrazovat, protože vlastník parcely přidal oprávnění ke stavění na své parcele zcela dobrovolně.

5.2 Pravidla Build Creativu 

5.2.1 Na Build Creativu platí všeobecná pravidla a základní pravidla creative serverů. 

5.2.2 Je zakázáno kopírovat cizí stavby, pokud ti k tomu původní stavitel nedal oprávnění. 

5.2.3 Je zakázáno stavění extrémního množství bloků nebo entit, které mohou lagovat server nebo klienty hráčů. 

5.2.4 Je zakázáno pořádat tzv. "miss skinů", "seznamky" apod.

5.3 Pravidla Fun Creativu 

5.3.1 Na Fun Creativu platí všeobecná pravidla a základní pravidla creative serverů. 

5.3.2 Je zakázáno stavění extrémního množství bloků nebo entit, které mohou lagovat server nebo klienty hráčů. 

5.3.3 Je zakázáno otravovat ostatní hráče svými vozidly, mazlíčky apod. 

5.3.4 Je povoleno pořádat tzv. "miss skinů", "seznamky" apod.

5.3.5 Na parcelách, které jsou přímo vedle spawnu má její vlastník povinnost své stavby udržovat v pořádku.

5.4 Pravidla Building Clubu 

5.4.1 Na Building Clubu platí všeobecná pravidla a základní pravidla creative serverů. 

5.4.2 Je zakázáno sledovat či otravovat hráče při stavění, pokud si to nepřejí. Výjimku tvoří členi AT, kteří kontrolují, zda nejsou porušována pravidla nebo plněny podmínky postu daného hráče.

5.4.3 Tento server slouží výhradně pro Admin Team. Jakýkoli obsah staveb, chatu nebo jiných sdělovacích prostředků není povoleno šířit mimo jakékoli hráče, který k tomuto serveru nemají přístup.

5.4.4 Spawn, lobby a jiné stavby pro server mohou být postaveny pouze na Building Clubu. V opačném případě nebudou použity. Výjimku tvoří herní mapy na minihry.


E-mail     Facebook     Twitter     Instagram     YouTube     Zprávasaffers
Majitel

5380 postů
7561 reputace

IGN: saffers
Od saffers » přes 8 let

6. Pravidla premium výhod 

6.1 Základní pravidla premium výhod

6.1.1 Pokud si hráč zakoupí nebo začne využívat prémiovou hodnost (VIP nebo Sponzor), automaticky tím schvaluje porušování Mojang zásad – tzv. EULY. 

6.1.2 Platba za prémiovou hodnost je brána jako příspěvek na provoz serveru a tudíž je nevratná a nenárokovatelná. 

6.1.3 Pokud si hráč zakoupí výhody, neznamená to, že nemůže dostat ban nebo jiný trest. 

6.1.4 Pro správnou aktivaci výhod musí být sms odeslána ve správném tvaru na správné číslo. O úspěšné transakci jsi informován/a prostřednictvím příchozí sms. 

6.1.5 V případě špatně odeslané sms (ve špatném tvaru apod.) neručíme za kladně vyřízenou reklamaci. 

6.1.6 Reklamaci platby lze provádět na e-mailu reklamace@minicraft.cz. V e-mailu je nutné přiložit přesně odeslaný text, datum a čas odeslání a celý text příchozí sms. Případně i snímek displeje s odeslanou sms.

6.1.7 Při změně jména si hráč může zažádat o přesun hodnosti na e-mailu info@minicraft.cz, přesunout je možné pouze v případě, že si hráč změnil svůj herní nick v originálním Minecraftu. Výjimku tvoří pouze hodnost přepsaná zakoupenou hodností, která byla vyšší nebo aktivní ban kvůli nevhodnému nicku.

6.1.8 Hodnost lze aktivovat pouze jednou. Za více stejných zaplacených hodností na stejný nick nebude nic přičteno navíc.

6.1.9 Pokud hráč soustavně porušuje pravidla, může mu být mimo jiné i sebrána premium hodnost bez náhrady.

6.1.10 Výhody premium hodností si vyhrazujeme kdykoli změnit, či zrušit. 

6.1.11 Premium hodnost je nepřenosná, vyjímkou je překlep v herním nicku při zakoupení nebo první změna herního nicku v zakoupené (originální) hře.

6.1.12 Peníze za zaplacené a využívané služby nelze vrátit ani za předpokladu, že hráč nebude na serveru aktivní a nebude je tedy využívat. Výjimku tvoří produkty zakoupené bankovním převodem nebo platební kartou, kde nabízíme možnost zažádat si o vrácení peněz do 3 pracovních dní ode dne nákupu e-mailem reklamace@minicraft.cz, v takovém případě je účtován manipulační poplatek 30 Kč (odečten z vrácené částky). V případě, že server zruší zakoupenou službu, je možné vrácení peněz navýšeno na 30 kalendářních dní od data nákupu.

6.2 Pravidla hodnosti YouTuber a Streamer

6.2.1 Pokud hráč s hodností "YouTuber" nebo "Streamer" si svůj stream propaguje jakýmkoli způsobem na našich službách, je povinen z našeho serveru streamovat alespoň následujících 20 minut od poslední propagace.

6.2.2 Hráč s hodností "YouTuber" má povinnost uvést v popisku svého videa IP adresu serveru "play.minicraft.cz" a odkaz na webové stránky "http://minicraft.cz".

6.2.3 Hráč s hodností "YouTuber" může svůj kanál propagovat v chatu nejčastěji 1× za 10 minut.

6.3 Pravidla hodnosti Instagramer a TikToker

6.3.1 Hráč s hodností "Instagramer" nebo "TikToker" má povinnost server propagovat na svém Instagramovém nebo TikTokovém účtě dle podmínek na stránce Instagramer nebo TikToker.

6.3.2 Vyhrazujeme si právo hodnost hráči kdykoli odebrat bez předchozího upozornění v případě, že se dopustí porušení pravidel serveru nebo podmínek pro získání hodnosti.

6.4 Pravidla hodnosti Eventer

6.4.1 Hráč s hodností "Eventer" musí psát bez gramatických chyb.

6.4.2 Hráč může používat jemu poskytnuté příkazy a herní mechanismy za podmínky, že je cíleně nezneužije vůči jinému hráči/hráčům.

6.4.3 Je zakázáno tzv. "spamování" i za předpokladu, že není systémem blokováno a i v případě přípravy/průběhu eventu.

6.4.4 Hráč musí mít na serveru, kde chce o hodnost požádat, nahráno alespoň 500 hodin. Do 1 měsíce od přidání herního módu stačí 50 odehraných hodin.

6.4.5 Hráč musí vlastnit veškeré stavby, kde hodlá pořádat event.

6.4.6 Hráč je povinen pořádat alespoň 3 eventy týdně s poměrnými časovými rozestupy. Pokud má pádný důvod, že limit nemůže splnit, musí to bez odkladu ohlásit vedení.

6.4.7 Eventy musí být na úrovni a dostupné všem hráčům, kteří jsou právě online na daném serveru. Výjimku tvoří pouze hráči, kteří v minulosti porušovali pravidla daného eventu. Také eventy pořádané daným hráčem musejí mít kladnou reputaci. 

6.4.8 Eventy je možné pořádat pouze na Survival serverech a PvP.

6.4.9 Hráč s hodností "Eventer" nesmí svůj účet předat nebo vypůjčit jiné osobě.

6.4.10 Event může být spuštěn pouze za předpokladu, že se jej účastní alespoň 5 hráčů.

6.4.11 Hodnost "Eventer" nelze zakoupit.

6.4.12 Hodnost "Eventer" nepatří do Admin Teamu.

6.4.13 Na dané části může být maximálně 1 eventer na každých 25 slotů (například při 50 slotech to jsou 2 eventeři.)


E-mail     Facebook     Twitter     Instagram     YouTube     Zprávasaffers
Majitel

5380 postů
7561 reputace

IGN: saffers
Od saffers » přes 8 let

7. Pravidla Admin Teamu (dále jen AT)

7.1 Každý člen Admin Teamu je povinen spravedlivě vyřešit problém na který má dostatečná oprávnění. 

7.2 Člen AT nesmí zneužívat své postavení vůči ostatním hráčům. 

7.3 Člen AT má zakázáno dávat hráčům jakékoli výhody, itemy, herní měnu apod., pokud k tomu nemá pádný důvod (např. výhra v eventu). Pokud se tak stane, hráč je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit. 

7.4 Člen AT je povinen schraňovat důkazy k uděleným trestům po potřebnou dobu. Vyjímkou jsou tresty kratší, než 3 dny.

7.5 Člen AT není povinen řešit problémy starší jak 30 dní, pokud se nejedná o chybu serveru apod. 

7.6 Pokud hráč nabyl trestu a myslí si, že mu byl udělen neprávem, má právo to nahlásit prostřednictvím příslušné sekce na fóru či e-mailu / Discordu člena AT, který mu trest udělil nebo fomulářem po přihlášení na webu.

7.7 Člen AT nesmí svůj účet předat nebo vypůjčit jiné osobě. 

7.8 Členství v AT nelze zakoupit. 

7.9 Post "Helper" a "Helper+" má povinnost řešit reporty přicházející ze všech částí serveru. Pokud k vyřešení přestupku, ke kterému došlo nemá dostatečná oprávnění, tak jej musí předat buď jinému členu AT nebo odkázat hráče na fórum serveru nebo e-mail info@minicraft.cz

7.10 Každý člen AT má povinnost informovat hráče o novinách na serveru, které mohou být pro ně užitečné nebo zajímavé. Jejich přehled je v changelogu na webu.

7.11 Každý člen AT je povinen sledovat v rámci svých možností všechny části serveru.

7.12 Pokud člen AT počítá s tím, že bude déle jak 20 minut AFK, tak je povinen se předem odpojit. Nemůže-li se člen AT ze serveru odpojit předem z jakéhokoliv důvodu, po 15 minutách neaktivity mu je přidělena značka "AFK", která nahrazuje odpojení. Během doby, po kterou užívá "AFK", je člen AT brán jako nepřipojený a nevztahují se na něj povinnosti člena AT.

7.13 Člen AT s postem "Builder" je povinen v rámci svých schopností přispívat svými stavbami, které jsou určené pro server.

7.14 Člen AT má právo jakéhokoli hráče sledovat bez předchozího upozornění. Hráč je povinnen respektovat skrytí viditelnosti daného člena a tedy neprozrazovat jeho aktivitu pomocí chatu nebo jiných komunikačních prostředků dalším hráčům.

7.15 Pokud jsou členům AT sděleny jakékoli informace, které nejsou na serveru veřejné, mají zakázáno je sdělit komukoli jinému. V případě, že se tak stane, tak je dotyčný povinen takovou činnost neprodleně nahlásit.

7.16 V případě, že člen AT žádost o unban zamítne nebo přijme, tak má povinnost uvést v komentáři důvod k učinění (v případě, že je k trestu nutný důkaz, tak i ten).

7.17 Každý člen je povinen na svém profilu na webové prezentaci serveru uvést buď svůj reálný věk nebo ho mít nastavený jako skrytý. U bydliště musí být uvedené reálné město nebo stát, kde daný člen pobývá.

7.18 Hráč se může stát členem týmu pouze v případě, že je vybrán v náboru, který je pořádán ve webové aplikaci serveru.

7.19 Členové AT nesmí banovat nebo jinak trestat další členy AT.

7.20 Člen AT má povinnost mlčet o informacích, které jsou k dispozici pouze pro členy AT i v případě, že již tento post nevykonává.

7.21 Člen AT se může připojit skrze VPN na server jen v případě, že má písemný souhlas některého člena vedení serveru.fema


E-mail     Facebook     Twitter     Instagram     YouTube     Zprávasaffers
Majitel

5380 postů
7561 reputace

IGN: saffers
Od saffers » přes 8 let

8. Pravidla služeb poskytovaných k hernímu serveru 

8.1 Základní pravidla služeb poskytovaných k hernímu serveru 

8.1.1 Na všech službách poskytovaných k hernímu serveru platí všeobecná pravidla. 

8.2 Pravidla fóra 

8.2.1 Na fóru je přísně zakázáno psát 2 příspěvky v jednom vlákně za sebou. K přidání informací slouží možnost Upravit. 

8.2.2 Na fóru je zakázáno začínat tzv. "Flame war" - diskuse, která překročila hranice pro účastníky přínosné výměny názorů a stala se hádkou. 

8.2.3 Je zakázáno psát do tématu o něčem jiném, než k čemu bylo původní téma určeno. 

8.2.4 Jakýkoli člen AT může diskuzi ukončit zamčením tématu nebo jakkoli nevhodný příspěvek smazat. 

8.2.5 Podpis u příspěvku nesmí obsahovat výrazně rušivé nebo jinak nevhodné prvky (automaticky přehrávající se videa na YouTube, obrovský text apod.).

8.2.6 V žádosti o unban se může vyjadřovat pouze hráč, který ban získal, člen AT a člen vedení. Jiný hráč se může vyjádřit pouze v případě, že přidává nějaký důkaz potřebný k vyřešení žádosti.

8.3 Pravidla Discordu

8.3.1 Na Discordu je přísně zakázáno pouštět hudbu nebo nevhodné zvuky, pokud s tím ostatní v dané roomce nejsou předem seznámeni a všichni s tím souhlasí. 

8.3.2 Na Discordu je přísně zakázáno jakkoli úmyslně měnit svůj hlas. 

8.3.3 Na Discordu je přísně zakázáno křičet. 

8.4 Pravidla sociálních sítí 

8.4.1 Na sociální sítě serveru je zakázáno umisťovat jakýkoli obsah, který nijak nesouvisí se serverem.


E-mail     Facebook     Twitter     Instagram     YouTube     Zprávasaffers
Majitel

5380 postů
7561 reputace

IGN: saffers
Od saffers » přes 8 let

9. Ostatní pravidla a ustanovení 

9.1 Všechny příspěvky jsou brány jako dobrovolné na provoz herního serveru a nelze je nijak vymáhat zpět ani právní nebo soudní cestou. 

9.2 Cokoli již zakoupené za herní měnu nelze vrátit, pokud není stanoveno jinak.  

9.3 Nezletilí hráči musí mít při zakoupení jakéhokoli prvku za reálnou měnu souhlas zákonného zástupce. Souhlas není nutné dokládat při zakoupení, ale pouze v případě nějakého sporu.

9.4 Jakékoli výhry ze soutěží pořádanými serverem či jejich partnerů nelze právně nebo soudně nárokovat a mohou být bez předchozího oznámení odebrány. 

9.5 Soutěže a eventy (herní i neherní) si nárokujeme kdykoli změnit či zrušit bez předchozího upozornění. 

9.6 Neposkytujeme podporu k chybám a problémům se samotným Minecraftem.

9.7 Každý hráč může mít zaregistrováno pouze 5 herních účtů. Výjimku tvoří ti, co si změní svůj herní nick nebo jejich poskytovatel internetu jim přidělil sdílenou IPv4 adresu.

9.8 Zaplacení za unban nelze využívat donekonečna. V případě zneužívání této služby soustavným porušováním pravidel si vyhrazujeme právo unban neudělit.

9.9 Pokud je hráč na serveru umlčen, je mu povoleno komunikovat s ostatními pomocí systému kamarádů nebo textů na cedulkách.

9.10 Každý hráč je povinen uposlechnout příkaz člena AT.

9.11 Je přísně zakázáno prozrazovat ostatním hráčům informaci s tím, že je daný člen AT online na nějaké části serveru i v případě, kdy je daný člen v seznamu hráčů skrytý.

9.12 Pokud hráč využívá nějakou VPN síť, jeho IPv4 adresa je registrovaná mimo Česko a Slovensko nebo se připojuje přes jakýkoli proxy server, tak mu nemusí být zpřístupněno připojení i v případě, že se nedopustil žádného přestupku.

9.13 V případě, že hráč dostane ban na herní nick má zakázáno se připojit za jiný po celou dobu, kdy má aktivní ban. Pokud se tak stane, tak mu bude udělen ban na IP adresu.

9.14 Je přísně zakázán veškerý prodej herních prostředků za věci serverem neobnovitelné a nemožné k ověření (reálné peníze, CS:GO skiny, hry na Steamu a podobné) i pokus o takový prodej nebo prodej celých herních účtů. Pokud k takovému prodeji dojde, server nenese žádnou odpovědnost za případné škody nebo ztráty a prodané prostředky jsou zpravidla suspendovány.

9.15 Prodej herních účtů není serverem schválen ani monitorován. S ohledem na potenciální rizika spojená s převodem vlastnictví náležitým způsobem, nepřijímáme žádnou odpovědnost pro případ neúspěšné provedení změny vlastnictví.

9.16 Vyhrazujeme si právo zablokovat komunikaci s jakýmkoli hráčem, pokud nás spamuje nebo uráží na našich profilech na Facebooku, Discordu, Twitteru nebo jiné související síti.

9.17 Stavby, statistiky, finance ve hře nebo jiná herní data nejsou nijak přenosná nebo upravitelná v případě, že je na daném účtě aktivní ban. Výjimku tvoří pouze ban za nevhodný nick.

9.18 Trest může být udělen od vedení serveru i z jakýkoliv jiných důvodů, než jsou výše popsané. Činnosti, které nejsou mezi zakázanými nemusejí být vždy brány jako povolené.


E-mail     Facebook     Twitter     Instagram     YouTube     Zprávasaffers
Majitel

5380 postů
7561 reputace

IGN: saffers
Od saffers » přes 6 let

10. Ochrana osobních údajů (GDPR)

10.1 Veškerá herní data a to včetně herního chatu a soukromých zpráv jsou ukládány na serverech sdružení Fakaheda.eu, e-maily jsou ukládány u společnosti Stable.cz s. r. o. (provozují webhosting Endora.cz).

10.2 Při platbě prostřednictvím webového Store získáme soukromé údaje (jméno, adresa bydliště, e-mail) o kupujícím od platební peněženky PayPal.

10.3 Při platbě SMS zprávou z České republiky získáme telefonní číslo a jedinečný identifikátor kupujícího. Tyto údaje zpracovává společnost Airtoy a. s. (provozují platební bránu MobilniPlatby.cz).

10.4 Při platbě SMS zprávou ze Slovenska nezískáváme žádné osobní údaje mimo herní nick, kam je výhoda aktivována. Telefonní číslo zpracovává sdružení Fakaheda.eu.

10.5 Mezi osobní údaje patří herní nick na serveru a připojovací IP adresa přidělená poskytovatelem. Herní nick je dostupný veřejně pro všechny další hráče, kteří hrají na stejném serveru, slouží k unikátní identifikaci hráče. K IP adrese mají přístup pouze pověření administrátoři serveru.

10.6 Každý hráč má právo na vymazání všech soukromých dat, které zanechal na našem serveru. O vymazání je nutné zažádat individuálně na e-mailu info@minicraft.cz. Žadatel o vymazání musí mít přístup (heslo) k hernímu účtu nebo jinak prokázat, že účet vytvořil. Údaje o předmětech nebo výhodách zakoupených za reálné peníze nemažeme z důvodu možného budoucího sporu (reklamace).

10.7 Web Minicraft.cz ukládá soubory Cookies do prohlížeče. Jedná se o upozornění, informace o zavřených informačních proužcích  a informace o přečtených tématech. Soubory Cookies je možné vymazat v nastavení webového prohlížeče.

10.8 Na webu Minicraft.cz si je možné vytvořit uživatelský profil, který slouží pro psaní příspěvků na fórum, zasílání soukromých zpráv a psaní příspěvků na veřejný profil hráče. Všechny příspěvky jsou dostupné veřejně. Vyjímkou jsou pouze sekce dostupné pro vybrané uživatele (administrátory serveru).

10.9 Zveřejnění citlivých dat jako je bydliště či věk na webovém profilu je na zvážení hráče. Tyto údaje nejsou pro registraci povinné.

10.10 Vybraní administrátoři mohou číst soukromé zprávy a přihlášky do Admin Teamu. Ty mohou obsahovat citlivé osobní údaje. Administrátoři, kteří k nim mají přístup svým podpisem potvrdili mlčenlivost o citlivých datech.

10.11 Hráči mohou sdílet text nebo screenshot s obsahem soukromé zprávy jiného hráče pouze se souhlasem daného hráče nebo v případě porušení podmínek našeho serveru.

10.12 Hráč odesláním zprávy do veřejného chatu souhlasí s tím, že zpráva bude veřejně dostupná bez omezení. Tato akce je z logiky věci nevratná.

10.13 Uživatelská hesla jsou ihned po zaslání šifrována a nejsou dostupná v čitelné podobě.

10.14 Veškerá data jsou ukládána pouze elektronicky a zabezpečena proti ztrátě nebo zneužití.

 

Poslední aktualizace 21.04.2024


E-mail     Facebook     Twitter     Instagram     YouTube     Zpráva